USA: Endnu en renteforhøjelse trods de seneste ugers bankuro - men måske er det ved at være slut med renteforhøjelser

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Den amerikanske centralbank valgte i går at hæve den pengepolitiske rentemålsætning med 0,25 procentpoint til 4,75%-5,00%. Der har de seneste uger været større spænding om mødets udfald. Før bankkrisen var investorerne begyndt at indprise endnu en stor renteforhøjelse på 0,50 procentpoint pga. den høje inflation. Da bankkrisen var på sit hidtil værste, var investorer og nogle analytikere begyndt at argumentere, at det gav bedst mening med en uændret rente. At det alligevel så blev til en renteforhøjelse kom ikke som en stor overraskelse for markedet – i hvert fald ikke efter at frygten er aftaget i løbet af ugen.

Den amerikanske centralbank signalerer, at det kan vise sig nødvendigt at stramme pengepolitikken en smule mere, men man lyder ikke meget skråsikker. Man signalerer også, at de pengepolitiske renter rent faktisk vil være lavere til næste år. En stor ændring fra sidste møde er, at man siger, at bankuroen vil påvirke væksten negativt. Det giver mening, da amerikanske banker strammer kreditvilkårene, hvilket kan kompensere for flere renteforhøjelser. De bløde signaler fik den 2-årige amerikanske statsobligationsrente til at falde under 4%. Bevægelsen blev forstærket, da Powell på det efterfølgende pressemøde sagde, at det i hvert fald var en overvejelse, at man ikke skulle forhøje den pengepolitiske rentemålsætning.  

Set udefra befinder den amerikanske centralbank sig lidt i en kattepine. På den ene side er man ”bankernes bank”, og har ansvaret for den finansielle stabilitet. Derfor er det vigtigt, at centralbanken skeler til, hvordan finanssektoren reagerer på de kraftige renteforhøjelser, vi har set det sidste 1-1,5 år. Med den seneste tids uro in mente giver det måske mening at være mere forsigtig med yderligere stramninger af pengepolitikken i form af renteforhøjelser. På den anden side er inflationen stadig alt for høj, og det er stadig en vigtig opgave at få ned til 2%-målsætningen igen. Det kræver nok, at man strammer pengepolitikken yderligere.

Det er rigtigt, at det er en meget vigtig opgave for den amerikanske centralbank at få inflationen bragt ned til 2% igen. Det er dog også vigtigt, at det sker på en ordentlig måde. Vi ved fra historien, at finanskriser kan have meget store og langvarige økonomiske konsekvenser, og derfor er den slags kriser meget deflationære af natur. Man vil med andre ord risikere at få inflationen til at falde under 2%-målsætningen, hvilket altså heller ikke er i overensstemmelse med centralbankens mandat. Derfor er det vigtigt i første omgang at få stabilitet i banksektoren. Ligeledes betyder strammere kreditvilkår, at man ikke behøver at forhøje de pengepolitiske renter lige så meget for at få lagt en dæmper på efterspørgslen. Det er bl.a. sidstnævnte effekt, der gør, at den amerikanske centralbank nu er mere tøvende ift. fremtidige renteforhøjelser.

Aktier startede med at stige en smule oven på rentemeldingen, men S&P 500 aktieindekset endte med at falde til sidst i den amerikanske handel, således at indekset faldt med 1,65%. Aktiefaldet skyldes i min optik ikke så meget kommunikationen fra Powell & co, men snarere at finansminister Janet Yellen talte samtidigt. Mens Powell prøvede at berolige amerikanere og markederne ved implicit at sige, at der er garanteret for indskud, så var Yellen mere tilbageholdende og sagde, at det ikke er noget, man overvejer over en bred kam. Det fik forstærket faldet i bankaktier i den amerikanske handel.

Frygten blandt investorerne er generelt set aftaget i denne uge, men det er for tidligt endegyldigt at konkludere, at den finansielle stress er væk, eller der ikke kan komme nye ubehagelige overraskelser. Hvis det til syvende og sidst viser sig, at tendensen i denne uge fortsætter, og at problemerne ikke har spredt sig videre til nye banker, så vil jeg formode, at investorerne igen vil begynde at lægge mere vægt på, at inflationen er høj og dermed indprise flere renteforhøjelser. Det kræver dog, at investorerne udfordrer det narrativ, som den amerikanske centralbank er kommet med i dag.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv. Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.