Investeringsfilosofi

Sterna Capital Partners formål er at skabe afkast for vores kunder gennem en global, balanceret og prisbevidst portefølje med aktiv udnyttelse af løbende investeringsmuligheder.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte investor, da vi ved, at mennesker er forskellige af natur. Kundens behov og præferencer er det vigtigste for Sterna Capital Partners.

Vores investeringstilgang baserer sig på klassiske dyder med udgangspunkt i moderne investeringsteori og fundamentale makrofaktorer.

Vi er en langsigtet investeringspartner, der søger at forbedre kundens afkast og minimere kundens risiko ved løbende at tilpasse kundens portefølje til den nuværende og forventede fremtidige økonomiske situation og markedsforhold.