Kommentar bragt i Børsen:
“Præsidentvalget handler også om afgørende magtba­lance i Fed”

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg | milh@sternacap.com

Oprindeligt bragt i Børsen 8. marts 2024.

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Det amerikanske valg fylder meget i mediebilledet. Politik er vigtigt, men af mange årsager, der ikke har stor økonomisk betydning.

Meget politik er fra et investorperspektiv ren støj, hvilket man skal have in mente, når man fastlægger sin investeringsstrategi.

Et område, investorerne skal holde øje med, er den fremtidige pengepolitik. Valget ændrer ikke på, at den pengepolitiske diskussion i år handler om, hvorvidt og i så fald, hvor meget, der kan lempes.

Det afhænger af konjunktursituationen og inflationsbilledet, der drives af andre makrofaktorer end politik. Selvsamme faktorer vil have stor betydning for markedsafkast.

Men valget handler også om den fremtidige magtbalance hos Federal Reserve.

Fundamentet for centralbanken er, at den skal være uafhængig af kortsigtede politiske interesser for at sikre en stabil økonomi og inflation.

Men uafhængige beslutninger er ikke det samme som total uafhængighed.

Det skyldes, at præsidenten nominerer, og Senatet godkender komitémedlemmer. I løbet af de næste fire år kommer der i hvert fald to ledige sæder. Der kan komme flere, hvis nogle trækker sig undervejs.

Mest vigtigt er det, at Jerome Powells mandat udløber 31. januar 2028. Powells periode som centralbankchef udløber 15. maj 2026, og derfor kan han genudnævnes for en kort periode, men før eller siden skal der altså findes en ny chef i den kommende valgperiode.

Også her gælder det, at præsidenten nominerer, og Senatet godkender kandidaten. Kandidaten skal være komitémedlem, medmindre personen samtidigt nomineres til en plads i komitéen, hvilket dog kræver et ledigt sæde.

Præsident Joe Biden vil respektere den historiske tendens med at nominere kandidater med solide baggrunde i økonomi og/eller finans. Biden vil fra et centralbankperspektiv være status quo kandidaten. Det gælder også valget af centralbankchef.

Det er mere usikkert, hvad ekspræsident Donald Trump vil gøre. Trump forsøgte i sin tid som præsident ad tre omgange at udnævne kontroversielle skikkelser til komitéen.

De blev ikke godkendt af Senatet, bl.a. pga. for tætte bånd til Trump.

Det er uvist, om moderate republikanske senatorer har magt nok til at gentage det. Selvom udnævnelserne ikke vil tippe flertallet, vil det alligevel betyde en politisering af pengepolitikken, som investorerne ikke har været vant til.

Trump har også udtalt, at han ikke vil genudnævne Powell som centralbankchef. Det er ikke overraskende givet Trumps løbende kritik.

Det gode scenarie vil være, at Trump nominerer Christopher Waller, som han selv nominerede som komitémedlem i 2019.

Waller har vist sig at være et dygtigt og vigtigt komitémedlem, og han ville være en chef, som investorerne vil føle sig trygge ved, præcist som da Powell overtog fra Janet Yellen.

Frygten er en kandidat, der står for en helt anden pengepolitik, end den, vi er vant til.

Det er ikke noget, investorerne fokuserer på nu, men i tilfælde af en Trump-valgsejr kan det blive et markedstema i løbet af valgperioden.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.