Onsdagsgrafen:
Verdens kedeligste graf er måske ikke så kedelig endda

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

😴 De pengepolitiske renter i Japan har været meget lave i meget lang tid. Faktisk har den ledende pengepolitisk rente været uændret på -0,1% siden 2016. Derfor er nedenstående graf også ret kedelig.

👀 Men måske sker der snart noget i verdens kedeligste graf. Mens investorerne forventer en række rentenedsættelser fra bl.a. Federal Reserve og ECB, er der indpriset godt 50% sandsynlighed for en 0,10%-point renteforhøjelse, når Bank of Japan mødes i næste uge. Den første rentenedsættelse forventes senest til juni.

👣 Bank of Japan har indtil videre kun taget mikroskridt ift. at stramme pengepolitikken i form af småjusteringer af rentekurvekontrollen, selvom inflationen har været den højeste i flere årtier.

💥Hold øje med japanske løntal fredag. De bliver afgørende for timingen af en potentiel renteforhøjelse.

🤓 Højere renter i Japan kan betyde en stærkere JPY. Hvis det sker samtidigt med et cyklisk opsving, er det ikke sikkert, at effekten bliver stor, for det er typisk et JPY negativt investeringsmiljø. En massiv JPY outperformance ift. andre valutaer vil kræve større divergens i renteudviklingen.

💡Fra et dansk realkreditperspektiv kan højere japanske renter få betydning, da det gør det mere attraktivt for de store japanske pensionskasser at vende snuden hjemad. De har tidligere været store købere af dansk realkredit.

💵Japanske aktier er steget kraftigt i år i lokal valuta, men for en DKK investor er kursgevinsten ca. på niveau med USA (marginalt lavere) pga. valutakurstab.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.