Onsdagsgrafen:
Statsobligationer har klaret sig lige så godt som aktier siden ultimo september

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Historisk set har aktiemarkedet tiltrukket sig mest opmærksomhed. Det skyldes mange ting, herunder at der er større udsving på aktiemarkedet og dermed potentielt flere penge at tjene (… og tabe). De mange år i et lavrente miljø har bestemt kun flyttet endnu mere opmærksomhed over på aktiemarkedet.

Aktiemarkedet har haft nogle gode måneder, men man skal bestemt ikke underkende, hvad der sker på obligationsmarkedet. Det har været nogle hårde år for obligationsinvestorer, da renterne er steget og steget. Ikke mindst gjorde det ekstra ondt i sensommeren og det tidlige efterår, da en 10-årig tysk statsobligationsrente ramte knap 3%.

Renterne er dog faldet de seneste måneder, og handler i skrivende stund lige under 2%. Siden ultimo september har man tjent mere end 7% på at være investeret i en 10-årig tysk statsobligation pga. det massive rentefald. Det er på marginalen lidt mere, end hvad man har tjent ved at være investeret i globale aktier (MSCI World) i samme periode.

Med andre ord giver det god mening også at forholde sig til, hvad der sker på rentemarkedet.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.