Onsdagsgrafen: Skævvredet boligmarked i USA pga. højere renter

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

I går fik vi nye tal for salg af eksisterende boliger i USA. De viste, at omsætningen faldt yderligere til 3,79 mio. på årsbasis. Vi skal tilbage til finanskrisen for at finde en lavere omsætning af eksisterende boliger i USA, end hvad vi ser i oplever. Det betyder dog ikke, at boligmarkedet er i knæ på samme måde som dengang, hvilket data for salg af nye boliger viser. De er nemlig stigende.

Årsagen til denne udvikling skal findes i det markant højere renteniveau. Den effektive rente på den eksisterende boliggæld er på 3,7%, mens den aktuelle boliglånsrente for et nyt 30-årigt boliglån er 7,8%. Det hæmmer omsætningen på boligmarkedet, fordi amerikanerne hellere vil blive boende til lav rente end at låne til en ny og langt højere rente. Amerikanerne har ikke samme muligheder for at opkonvertere og dermed reducere restgælden, som det er tilfældet herhjemme. Antallet af ansøgninger om boliglån i USA ligger da også på det laveste niveau siden midten af 90’erne. Dermed tvinges boligkøbere til at købe nye boliger, hvis de skal købe bolig. Det lave udbud af boliger til salg er også med til at forklare, hvorfor boligpriserne kan stige, selvom det er blevet markant dyrere at låne penge.

Økonomien har holdt sig oven vande trods det højere renteniveau, men det er ikke det samme som, at de højere renter ikke har påvirket økonomien. Det har de i den grad, som udviklingen på det amerikanske boligmarkedet fint illustrerer.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.