Onsdagsgrafen:
Novo Nordisk har nu en markedsværdi på 3.500 mia. kr.

Af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg | milh@sternacap.com

Det var ikke svært at vælge, hvad ugens graf skulle handle om lige præcis i dag.

Den samlede markedsværdi for Novo Nordisk er nu over 3.500 mia. kroner efter endnu et stærkt regnskab. Det er mere end 3,5x markedsværdien primo 2021.

Hvis det ikke var fordi, vi capper det danske OMX C25 aktieindeks, ville Novo Nordisk fylde langt størstedelen af indekset. Når det er sagt, så er koncentrationen af Novo i OMX C25 stadig betydelig.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.