Onsdagsgrafen:
Lavere inflationspres i Euroområdet, men næppe nogen rentenedsættelse fra ECB i næste uge

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

I dag fik vi de foreløbige inflationstal for marts måned forud for ECB mødet i næste uge.

Vi foretrækker at se på de sæsonjusterede månedsprisstigninger, der giver det mest retvisende billede af det nuværende prispres, velvidende at der altid er et element af støj i månedsobservationer.

Det underliggende inflationspres (forbrugerpriser ekskl. fødevarer og energi) var på godt 1,4% i marts. Det er en god nyhed. Tallet dækker over, at varepriserne faldt i marts, mens tjenestepriserne fortsat vokser i et for hurtigt tempo, når man justerer for almindelige sæsonudsving.

Set over flere måneder er prispresset fortsat en anelse for højt, men vi er langt fra de kraftige prisstigninger især i 2022. Der er stor forskel på, om inflationen er 2,5-3,0% eller over 7%.

ECB mødes torsdag næste uge. Investorerne indpriser 10% sandsynlighed for en rentenedsættelse. Investorerne er til gengæld overbeviste om, at den kommer senest på juni mødet. Det virker mere sandsynligt.

Vi er stadig af den overbevisning, at centralbankerne ikke strammer pengepolitikken i samme omfang som indpriset pt. En stærk økonomi og fortsat lidt for høje inflationstal betyder, at centralbankerne vil have en bias mod at se tiden an, hvis de er i tvivl om den rette pengepolitiske strategi.

Færre rentenedsættelser og dermed fortsat støt stigende renter behøver ikke medføre en korrektion på aktiemarkedet. Højere renter og højere aktier kan godt gå hånd i hånd, når begge er drevet af en stærkere økonomi. Højere renter pga. stigende inflationsfrygt er en anden sag.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.