Onsdagsgrafen: Lavere benzinpriser hjælper ikke længere præsident Biden

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Der er ingen tvivl om, at den høje inflation i 2022 var upopulær. Det er dog også sådan, at der er nogle prisændringer, man lægger mere mærke til end andre. Det skyldes både vigtigheden af priserne, men også hvor frekvent priserne ændrer sig. Et godt eksempel er benzinprisen, der svinger op og ned i takt med olieprisen. Den høje inflation i 2022 skyldtes blandt andet, at oliepriserne og dermed benzinpriserne steg kraftigt.

I USA var det tydeligt, at de høje benzinpriser sled på præsident Joe Bidens popularitet. På et halvt år faldt hans “approval rating” med ca. 5%-point til 38%, hvilket ikke er specielt højt. Det er også med til at forklare, hvorfor den amerikanske regering begyndte at sende tønder fra de strategiske oliereserver ud på markedet i et forsøg på at få presset benzinprisen ned igen. Da benzinprisen faldt igen, steg Bidens popularitet tilsvarende.

Nu har olieprisen været faldende i noget tid, og det kan også ses på benzinpriserne, der er faldet igen. Man skulle tro, at det også hjalp på præsident Bidens popularitet, men ikke denne gang. Bidens popularitet er næsten lige så lav som sommeren 2022, da benzinpriserne toppede, samtidigt med at benzinpriserne ligger meget tæt på det laveste niveau i 2 år.

Præsident Biden står altså kraftigt svækket her mindre end et år til præsidentvalget. En lavere benzinpris er ikke længere nok til at hjælpe Biden med at blive genvalgt.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.