Onsdagsgrafen: Køligt vejr betyder højere efterspørgsel efter naturgas

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Det har været svært at undgå at bemærke, at vejret er vendt rundt med temperaturer pænt under frysepunktet. Det betyder også, at der er blevet skruet op for varmen, ikke bare i Danmark, men også andre steder i Europa. Dette medfører større efterspørgsel efter naturgas, og derfor er vi begyndt at tære gaslagrene. Den gode nyhed er dog, at vi har et langt bedre udgangspunkt denne fyringssæson end sidste sæson og ikke mindst forrige sæson, da naturgaslagrene i år er blevet fyldt helt op (pt. 97%), og der er bedre styr på importen af naturgas fra USA.

Naturgaspriserne er steget siden sommer, men ligger stadig væsentligt lavere, end da gassituationen var mere kritisk i 2021 og 2022. Vi skal se en markant stigning i naturgas- og strømpriser, hvis det for alvor skal have en negativ økonomisk konsekvens både på forbrug, inflation og renter. Lige nu lader det til, at markedet kan håndtere vejrskiftet, men hvorvidt det fortsætter kommer til at afhænge af, hvor lang og hård en vinter det bliver. Det er svært nok at spå om den økonomiske udvikling, så jeg vil nødigt kaste mig ud i også at lege meteorolog, men for nuværende er investorerne nok mere bekymrede for andre risici.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.