Onsdagsgrafen:
Investorerne nærmer sig den amerikanske centralbank, ikke omvendt

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

*Risikoaktiver performede stærkt ultimo 2023 bl.a. pga. den kraftige reprisning af forventningerne til rentenedsættelser. I starten af januar var der indpriset lidt mere end seks rentenedsættelser á 0,25%-point stykket i løbet af 2024 (~1,50% akkumuleret).

*Nu indpriser markedet kun tre rentenedsættelser i år (~0,75%-point akkumuleret). Risikolysten har holdt sig oppe, da rentestigningerne har været drevet af stærkere økonomiske nøgletal og ikke højere inflationsfrygt.

*De tre rentenedsættelser er på linje med Federal Reserves egen kommunikation (‘dot plot’), der blev offentliggjort i forbindelse med mødet i december. Vi forventer, at den amerikanske centralbank på mødet den 20. marts vil sende et signal om, at de vurderer, der vil være behov for færre end tre rentenedsættelser pga. de stærkere nøgletal.

*Vi forventer støt stigende renter herfra. Der er dog en grænse for hvor meget, da den amerikanske centralbank trods alt er færdig med at forhøje den pengepolitiske rentemålsætning. Så længe den bløde landing fortsætter kan højere renter og aktier godt gå hånd i hånd.

*Vi holder nøje øje med inflationsudviklingen, da højere inflation vil få markedsrenterne til at stige af de forkerte årsager og dermed mindske risikolysten.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.