Onsdagsgrafen:
Investorerne er konvergeret mod Federal Reserves rentesignal

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

▪ For ikke længe siden var investorerne overbeviste om, at der ville komme en amerikansk rentenedsættelse her til aften. Det er der ingen, der forventer mere.

▪ Fokus i aften er i stedet på rentesignalerne for året som helhed. Der var et festfyrværkeri på aktie- og obligationsmarkederne i kølvandet på december mødet, hvor den amerikanske centralbank noget overraskende signalerede tre rentenedsættelser i løbet af 2024.

▪ Spørgsmålet er, om man vil fastholde dette signal eller nedjustere det til to. Så længe argumentationen er de stærkere nøgletal og ikke stigende inflationsbekymringer, behøver det ikke nødvendigvis føre til længere tid med dårlig stemning hos investorerne.

▪ For bare lidt over en måned siden var investorerne overbeviste om, at der ville komme rentenedsættelser for samlet set et sted mellem 1-2%-point i år. Det er ændret til en hovedforventning om færre end 1%-point akkumulerede rentenedsættelser. Så det er altså investorerne, der er konvergeret mod den amerikanske centralbank og ikke omvendt.

▪ Højere renter og højere aktier kan godt gå hånd i hånd, når det skyldes et stærkere vækstbillede. Det har været tilfældet i år. Hvis inflationsfrygten vender tilbage, er det en anden situation

▪ Og husk husk husk… amerikanerne er gået tilbage til sommertid. Derfor er rentebeslutningen kl. 19:00 dansk tid og ikke kl. 20:00 som det plejer at være.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.