Onsdagsgrafen:
Hvad er sandsynligheden for, at Nikki Haley bliver republikansk præsidentkandidat?

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Republikanernes proces med at finde deres præsidentkandidat er gået i gang, og indtil videre har tidligere præsident Donald Trump vundet både Iowa og senest New Hampshire. En sådan start plejer at være ensbetydende med en sikker nominering, og dermed synes vi på vej mod endnu en Biden-Trump duel.

Trump kæmper da også kun mod én anden kandidat nu – Nikki Haley. Selvom hun spås bedre chance for at slå præsident Joe Biden i en direkte duel, da hun har bedre fat i de moderate vælgere, så bakker kernevælgerne i det republikanske parti trofast op om Trump.

Men hvad er sandsynligheden for, at Haley bliver republikansk præsidentkandidat, også velvidende at Trump nu skal igennem en række retssager? Det synes nærmest umuligt at kvantificere – og dog. Man kan få en idé om markedets forventninger ved at se på prisfastsættelse på såkaldte “prediction markets” a la Predict It. Prediction markets er bygget på hypotesen om, at selvom vi individuelt måske ikke har stor viden, så besidder en gruppe af mennesker en stor mængde viden (“the wisdom of crowds”).

Ifølge Predict It har Nikki Haley ca. 7% sandsynlighed for at blive republikansk præsidentkandidat. Det er væsentligt under de knap 20%, hun tidligere lå på, men sandsynligheden er trods alt heller ikke 0% endnu.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.