Onsdagsgrafen:
Husk makro, politik er ofte støj

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

*Politik er vigtigt men af mange andre årsager end økonomiske og finansielle. Politik er bredere end bare økonomisk politik og derfor er al politik ikke lige vigtigt fra et investorsynspunkt.

*Forventninger til ændret økonomisk politik kan påvirke markederne, i hvert fald kortvarigt. Pointen er altså ikke, at politik er ligegyldigt, men snarere at man skal huske at fokusere på det store makrobillede.

*Der er en del fokus på, at Trumps valgsejr i 2016 betød stigende aktier pga. forventninger til skattelettelser. Men aktier klarede sig også godt i 2016-18 pga. et synkroniseret globalt opsving og en accelererende fremstillingsindustri (se grafen)

*Vi forventer, at den økonomiske fremgang vil fortsætte, uanset hvad valgresultatet bliver til november. Optimismen er stigende, jobefterspørgslen er stadig høj, kreditvilkår strammes ikke længere, og realindkomsten stiger igen.

*Når økonomien er i fremgang, plejer aktier også at klare sig godt. Derfor bør det amerikanske præsidentvalg ikke i sig selv give anledning til justeringer i ens investeringsportefølje, i skrivende stund. 

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.