Onsdagsgrafen:
Et faldende ejendomsmarked trækker kinesiske aktier ned

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

I går besluttede den kinesiske centralbank, People’s Bank of China, at nedsætte den 5-årige benchmarkrente for boliglån fra 4,20% til 3,95% i et forsøg på at understøtte det skrantende ejendomsmarked.

Finansieringsomkostningerne spiller en betydelig rolle for udviklingen på ejendomsmarkedet, men i tilfældet af en korrektion på en ubalance spiller de en sekundær rolle. Det lærte vesten på den hårde måde i midten af 00’erne, hvor boligrenterne faldt kraftigt pga. lempeligere pengepolitik, men det alligevel tog år for boligmarkedet at rette sig. Lysten til at købe bolig reduceres kraftigt, når priserne falder, og køberne forventer yderligere prisfald. Rentenedsættelsen er ikke tilstrækkelig til at ændre de strukturelle og psykologiske faktorer, der trækker boligmarkedet ned.

I det hele taget er investeringscasen for Kina svag i øjeblikket. Det skyldes en kombination af strukturelle, konjunkturmæssige og politiske faktorer.

*Demografisk modvind fra en faldende og aldrende befolkning.
*Stor gæld og et faldende boligmarked.
*Høj ungdomsledighed.
*Politisk kursskifte under præsident Xi Jinping betyder et mere lukket og nationalistisk Kina. Og hvad med Taiwan?
*Teknologi- og handelskrige med USA og Europa forværres.
*Billigere (og mindre usikre) alternativer til Kina som produktionsland.
*Kapitalkontrol.
*Senest nye regler for, hvornår investorer må sælge aktier, hvilket sætter den sædvanlige prismekanisme ud af kraft.

Kinesiske aktier er billige efter flere års underperformance og kursfald, men det er der en grund til. Det kinesiske aktiemarked kan ikke for alvor stabilisere sig, hvis ikke økonomien og ejendomsmarkedet gør det. Som sagt er rentenedsættelsen ikke tilstrækkelig i den henseende. Selv når kinesisk økonomi på et tidspunkt stabiliserer sig, vil mange vestlige investorer af politiske årsager fortsat holde sig væk fra at investere i Kina.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.