Onsdagsgrafen: Er inflationspresset rent faktisk ved at stige igen?

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

I går eftermiddags dansk tid blev de amerikanske inflationstal for oktober måned offentliggjort. De var lavere end ventet, idet de viste, at forbrugerpriserne ekskl. fødevarer og energi steg med 0,2% mod 0,3% forventet. Den årlige kerneinflation faldt fra 4,1% til 4,0%. Inflationspresset er altså aftaget gevaldigt, hvilket er med til at forklare, hvorfor der er bred enighed om, at den amerikanske centralbank er færdig med at stramme pengepolitikken. De lave inflationstal medførte eufori på finansmarkederne med pæne aktiekursstigninger og store rentefald både i USA og Europa.

Jeg har i længere tid argumenteret for, at inflationspresset var ved at normalisere sig. Det baserede jeg på en række ledende inflationsindikatorer så som det såkaldte NFIB-survey. Ifølge surveyet sagde færre og færre mindre amerikanske virksomheder, at de ville sætte deres salgspriser op de kommende måneder. Faktisk var andelen tilbage til noget, der kan siges at være normalt i en historisk kontekst.

Surveyet fangede både stigningen og faldet i inflationen, før det rent faktisk udspillede sig. Derfor er det også værd at holde øje med den seneste udvikling, da der er sket en stigning i andelen af mindre virksomheder, der nu siger, at de agter at sætte salgspriserne op de næste tre måneder. Det er normalt associeret med et stigende inflationspres 3-6 måneder senere. Hvis surveyet endnu en gang har ret, er det måske ikke så nemt for den amerikanske centralbank at få inflationen det sidste stykke ned til 2% mere vedvarende. Det kan få stor betydning for, hvad den amerikanske centralbank skal gøre, da det kan tvinge dem til at fastholde den stramme pengepolitik i længere tid, modsat investorernes forventning om flere rentenedsættelser i 2024.

Det er værd at holde øje med de her ledende inflationsindikatorer de kommende måneder. Udviklingen er ikke blevet mindre interessant set i lyset af, at renten på en 10-årig amerikansk statsobligationsrente er faldet fra ca. 5% til 4,45% på meget kort tid.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.