Onsdagsgrafen:
Den offentlige gæld i USA overstiger nu 34.000 mia. dollar

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Nye tal viser, at den offentlige gæld i USA for første gang nogensinde overstiger 34.000 mia. dollar. Da der er store, strukturelle offentlige underskud er den offentlige gæld stigende trods det stærke opsving. Det hjælper heller ikke, at de højere renter gør det dyrere for amerikanerne er refinansiere sig selv. Der kommer derfor flere og flere amerikanske statsobligationer på markedet.

Der er dog ikke grund til at være bekymret her og nu. For det første vokser økonomien jo også, så den samlede gæld udgør pt. omkring 120% af BNP, hvilket ikke er faretruende højt. Det er meget, men ikke alarmerende. Slet ikke når dollaren nyder særstatus som verdens største og vigtigste valuta (og ingen valuta reelt udgør en pålidelig konkurrent), og der derfor er en fundamental efterspørgsel efter dollaraktiver. Det strukturelle underskud gør dog, at den offentlige gæld forventes at fortsætte med at stige de kommende årtier, hvis der ikke sker større finanspolitiske ændringer.

Den finanspolitiske proces i USA er dog mere eller mindre brudt sammen, hvilket også forklarer, hvorfor amerikanernes kreditværdighed er blevet nedjusteret. På den korte bane er der risiko for en delvis føderal nedlukning, hvis ikke de to partier kan blive enige om et nyt budget. 1. januar 2025 udløber suspenderingen af gældsloftet, og det skal politikerne også forholde sig til på et eller andet tidspunkt på den anden side af det amerikanske præsidentvalg 5. november.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.