Onsdagsgrafen:
3 år med kinesisk underperformance

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

2023 var, modsat 2022, et godt år for balancerede investorer med positive afkast på aktier, statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Det skyldes en blanding af et stærkt aftagende inflationspres, forventninger til lempeligere pengepolitik, og en langt mindre recessionsfrygt.

Det betyder dog ikke, at der ikke har været udfordringer rundt omkring. Kina er én af dem. Kina startede stærkt ud i 2023, og aktieindekset MSCI Kina var på et tidspunkt ultimo januar oppe med godt 15% pga. fornyet håb om en stærk økonomisk genopretning efter afslutningen på coronakrisen og hårde restriktioner.

Den genopretning kom aldrig rigtigt. Kina er ikke kun udfordret af, at den globale fremstillingsindustri har været i recession i et års tid. Kina er også udfordret strukturelt af den demografiske udvikling, høj gæld og et boligmarked der vender næsen nedad. De politiske spændinger mellem USA og Kina hjælper bestemt heller ikke.

MSCI Kina målt i danske kroner endte med at falde 16% i 2023, hvor globale DM-aktier steg 17,9% (price return). Kina underperformede altså kraftigt. Det er tredje år i træk, at MSCI Kina falder, og aktieindekset lå ultimo 2023 43% lavere end ultimo 2020. I samme periode er globale DM-aktier steget med knap 31%.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.