Historisk renteudvikling: Det er det store mysterium

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Oprindeligt bragt i Euroinvestor 19. marts 2024: 

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/chefstrateg-om-historisk-renteudvikling-det-er-det-store-mysterium

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

Den japanske centralbank har tirsdag hævet renten for første gang i 17 år, men det store mysterium har været, hvorfor der skulle gå så lang tid.

Det mener i hvert fald Mikael Olai Milhøj, som er chefstrateg for kapitalforvalteren Sterna Capital Partners.

»Det store mysterium har været, at Bank of Japan har været så nølende med at gøre det, for man gør det på et tidspunkt, hvor de andre centralbanker snakker om, hvornår de skal lempe.«

Japan har i flere år kæmpet med for lav inflation, men nu er inflationen ved at være oppe på et niveau, hvor centralbanken har set sig nødsaget til at stramme pengepolitikken ved at hæve renten. Det er til trods for, at man hos alle andre centralbanker diskuterer, hvornår man skal lempe pengepolitikken og derved sænke renten.

Renteudmeldinger kan sætte sig i aktiemarkedet, men denne gang kan man godt ånde ud, for den japanske kommer ikke ud af det blå, påpeger Mikael Olai Milhøj.

»Her skal man nok også huske på, at det ikke var den største overraskelse, at Bank of Japan kom med den her renteforhøjelse,« fortæller chefstrategen og fortsætter:

»Jeg synes, at betydningen er mindre egentlig. For mig at se er det mere en valuta- og rentehistorie, end det er en aktiehistorie. Aktiemarkedet handler mere om forventet indtjening, og hvor du er i konjukturcyklussen, og der mener jeg ikke, at den her renteforhøjelse har den største betydning for.«

Hvis renteudmeldingen skulle have haft betydning for aktiemarkedet, så ville det have været mere hårdhændede metoder, som der skulle være blevet taget i brug.

»Hvis de nu virkelig trådte på bremsen, og derved kvalte det opsving, der er i japansk økonomi, så var det en anden sag, men det er jo et lille museskridt, som man har taget.«

Han peger dog mere på, hvad der kommer til at ske onsdag, hvor den amerikanske centralbank kommer med en renteudmelding.

»Det er mere væsentligt, hvad Jerome Powell kommer til at sige onsdag.«

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.