Historisk dag baseret på et museskridt - Slut med negative renter

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

Tidligt morgen dansk tid annoncerede den japanske centralbank, at man hævede den ledende pengepolitiske rentemålsætning fra -0,1% til spændet 0,0-0,1%. Det er den første renteforhøjelse i Japan siden 2007, og dermed er det slut med negative pengepolitiske renter i Japan, ja, sådan set i hele verden! Samtidigt har man annonceret, at det er slut med rentekurvekontrollen, der satte et loft over, hvor højt 10-årige japanske statsobligationsrenter måtte komme op. I dag er altså en historisk dag, også selvom det reelt set er baseret på et museskridt.

Timingen er måske lidt spøjs, for beslutningen kommer samtidigt med, at vi diskuterer, hvornår andre store centralbanker som ECB og Federal Reserve kan komme på banen med rentenedsættelser. Årsagen er, at japanerne i så mange år har kæmpet med for lav inflation, faktisk deflation, og derfor ville Bank of Japan gerne have større vished om, at inflationen faktisk mere vedvarende er for høj ift. 2% målsætningen. Inflationsforventningerne blandt virksomhederne og afsluttede lønforhandlinger peger i den retning. Det er dog svært at se, at Bank of Japan kan komme med mange renteforhøjelser i træk, når det globale inflationsmomentum er aftaget.

Markedsreaktionen var begrænset, for det var ikke den største overraskelse, at der kunne komme en renteforhøjelse på dette møde. Som dansker er det dog alligevel værd at holde øje med, hvad der sker nu. Hvis der på et tidspunkt kommer et mere signifikant opadgående pres på japanske renter, kan det også få betydning på dansk realkredit, hvis de japanske pensionskasser begynder at vende hjem igen.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.