Din investe­rings­stra­tegi bør reflek­tere tidens usikre udsigter

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg.

Oprindeligt bragt i Børsen 6. september 2023: https://borsen.dk/nyheder/opinion/balanceret-risikotilgang-i-en-usikker-verden

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Risikofyldte aktiver såsom aktier har klaret sig godt i år. Det skyldes ikke kun tech-/AI-boomet og opturen for Novo Nordisk. Det skyldes også, at det økonomisk går bedre end frygtet, da opsvinget har vist sig at være mere robust end som så trods det langt højere renteniveau. Inflationspresset er aftagende, og centralbankerne er mere eller mindre nået afslutningen på de pengepolitiske renteforhøjelser i denne omgang. Denne kombination har skabt et positivt miljø for risikofyldte aktiver.

Spørgsmålet er, om den positive markedsstemning kan fortsætte.

Det tror jeg godt, den kan, så længe recessionen bliver væk. Man skal dog ikke forvente, at f.eks. aktier vil fortsætte med at stige lige så meget, som de har gjort i år.

Udfordringen er, at recessionen stadig spøger i kulissen, og mange investorer og strateger spørger fortsat sig selv, hvornår den længe frygtede recession kommer. Der er i hvert fald en grænse for, hvor længe man kan råbe “ulven kommer,” før man må til at genoverveje sit standpunkt. Der er da også flere, der har ændret aktieundervægt til “neutral” eller “overvægt” i løbet af året.

Man kan argumentere for, at recessionen dukkede op i form af en global industrirecession, der nu har været i gang i lidt over et år. Der er spæde tegn på, at den er ved at være ovre, når man dykker ned i bl.a. de amerikanske industrital, idet ordrelagerbalancen er vendt, dvs. lagerbeholdningen ikke længere er tilstrækkelig til at dække efterspørgslen, og der dermed skal til at produceres mere. Det er positivt og forklarer også delvist, hvorfor cykliske aktiver har klaret sig bedre end defensive.

Servicesektoren har været den primære vækstmotor, men spørgsmålet er, om det kan vare ved. De seneste PMI-tal for august viste desværre en kraftig opbremsning i servicesektoren både i Europa og i USA. Det kan være støj eller tilfældigheder, men det er noget, man skal holde øje med de kommende måneder. Jobefterspørgslen er stadig høj i et historisk perspektiv, men den har været aftagende en del måneder efterhånden.

I USA er antallet, der frivilligt siger op, faldende, og flere amerikanere føler, det er sværere at finde et nyt job. Man kan godt frygte, at luften langsomt siver ud af ballonen, frem for at ballonen eksploderer i et stort bang. Vi ved også fra tidligere kriser, at når først det negative narrativ begynder at sprede sig, så kan det pludseligt gå hurtigt den anden vej igen.

Det er svært at spå, især om fremtiden. Man kan argumentere frem og tilbage om, hvor gode eller dårlige de økonomiske udsigter er. Det er desværre notorisk svært at forudsige timingen og dybden af økonomiske kriser. Det bør reflekteres i ens investeringsstrategi, hvor man bør have en balanceret tilgang til risikotagning, så man ikke bliver fanget på det forkerte ben.

Statsobligationer har stadig et vigtigt forsikringselement i en balanceret portefølje, men modsat tidligere får man nu en pæn løbende rente.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.