“Derfor skal du være forsigtig med at have mange aktier i porteføljen”

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg.

Oprindeligt bragt i Børsen 28. september 2023: 
https://borsen.dk/nyheder/opinion/koligt-investeringsmiljo-kraever-forsigtig-risikotagning

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Budgetforhandlingerne i USA er i fuld gang, da det nuværende budget udløber 30. september, der også markerer afslutningen på det amerikanske finansår 2022/23.

Det betyder, at der kun er få dage til at få vedtaget et nyt budget både i Repræsentanternes Hus og Senatet samt underskrevet det af præsident Joe Biden, hvis en føderal nedlukning skal undgås, fordi der fra 1. oktober ikke længere er lovhjemmel til diskretionære føderale udgifter.

Det vil ikke ramme alle offentlige udgifter, fordi nogle udgifter ikke er omfattet, herunder udgifter til sundhed, og andre udgifter er på delstatsniveau, men ikke desto mindre vil det kunne mærkes i visse dele af amerikansk økonomi.

I øjeblikket er der diskussioner om en kort forlængelse af det nuværende budget, men givet uenighederne – ikke blot mellem, men også internt i de to partier – kan man bestemt ikke udelukke, at der kommer en nedlukning. Kommer der en løsning, vil den nok først komme på falderebet inden deadline.

Fra et økonomisk og markedsmæssigt perspektiv skal man ikke nødvendigvis være så bekymret for en nedlukning. Investorerne er vant til risikoen for nedlukninger, når de årlige budgetforhandlinger finder sted. Nedlukningerne, hvis de sker, plejer at være relativt korte, og derfor når de negative økonomiske effekter ikke for alvor at sprede sig. Den længste nedlukning varede 35 dage henover årsskiftet 2018-2019, men de fleste nedlukninger har varet under en uge.

De samlede makroøkonomiske konsekvenser har derfor historisk været til at overse. Budgetprocessen i USA er dog de facto brudt sammen, hvilket kreditvurderingsinstituttet Fitch også konstaterede, da de nedjusterede den amerikanske kreditværdighed 1. august. Moody’s advarer nu om, at de måske følger trop.

Historien behøver ikke gentage sig selv, og risikoen for, at noget går galt, er desværre nok højere nu end tidligere, fordi økonomien i forvejen synes mere skrøbelig. Der er nøgletal, der allerede nu viser spæde tegn på svaghed, og der er stadig udpræget pessimisme blandt forbrugere og virksomheder.

Stigende renter, højere oliepriser og måske en føderal nedlukning hjælper ikke på det. Det er rigtigt, at det amerikanske opsving har vist sig mere robust end ventet, men man skal ikke glemme, at hvis de negative spiraler først starter, så kan en nedtur pludseligt komme hurtigt.

Det har indtil videre været et godt år for risikofyldte aktiver så som aktier, men i øjeblikket vender mundvigene nedad blandt investorerne. De stigende renter, også længere ude på rentekurven, gør aktieinvesteringer mindre attraktive relativt til obligationer. Det er også derfor, jeg har argumenteret for, at man skulle have en balanceret og forsigtig tilgang til risikotagning i år.

Der er faktorer, der har talt for og imod et positivt investeringsmiljø, og i øjeblikket er det altså sidstnævnte, der dominerer.

Derfor giver det også mening at blive ved med at være forsigtig i sin risikotagning ved bl.a. ikke at have for mange aktier i sin investeringsportefølje.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.