Der har været jubelstemning på aktiemarkedet de seneste uger. Men måske har den positive stemning taget overhånd.

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg.

Interveiw oprindeligt bragt i Euroinvestor 19. december 2023: 

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/markedet-jubler-over-udsigten-til-lavere-renter-men-de-professionelle

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Der har været jubelstemning på aktiemarkedet de seneste uger. Men måske har den positive stemning taget overhånd. 

»Jeg har svært ved at se det her meget positive scenario, som investorerne indpriser. Det bliver næsten for rosenrødt,« siger Mikael Olai Milhøj, der er chefstrateg i Sterna Capital Partners. 

Siden 1. november har de globale aktier i MSCI World-indekset leveret et afkast på 13,2 pct., mens de amerikanske aktier i S&P 500-indekset har præsteret 12,1 pct., og er tæt på at slå rekord. Herhjemme vil de danske aktier også være med, hvor C25-indekset har leveret et afkast på 9,2 pct. siden 1 november. 

Det skyldes, at investorerne er blevet mere overbeviste om, at økonomien kan opnå den famøse bløde landing, hvor inflationen kommer ned samtidig med at en recession udebliver. Det blev forstærket yderligere i sidste uge, hvor den amerikanske centralbank – Federal Reserve – fortalte at man regnede med at sænke renten 3 gange i det kommende år. 

»Man har på den korte bane givet grønt lys til, at der er god stemning på markederne,« siger Mikael Olai Milhøj, der er chefstrateg i Sterna Capital Partners. 

Markedet er dog endnu mere optimistisk, når det kommer til forventningerne om hvor meget centralbankerne kan lempe pengepolitikken. I øjeblikket er der nemlig indpriset fem rentesænkninger i USA det kommende år. Hvis investorerne får ret, kan det potentielt betyde at den positive stemning fortsætter i det nye år. 

»I sig selv behøver rentenedsættelserne ikke give en kæmpe kursfest, for noget af det er sådan set kommet. Men kan man blive bekræftet i det positive scenario med en blød landing, så taler det for at aktierne kan fortsætte opad – dog uden at det behøver at være i samme tempo som nu,« siger Mikael Olai Milhøj. 

En lavere rente er typisk godt for aktiemarkedet, fordi det blandt andet gør det billigere for selskaberne at låne penge, og fordi det øger nutidsværdien af den fremtidige indtjening i selskaberne. Den amerikanske og europæiske centralbank har de seneste år hævet renten for at dæmpe en stigende inflation. 

I USA befinder renten sig i øjeblikket i intervallet 5,25-5,50 pct. 

Chefstrateg Mikael Milhøj mener dog, at markedet har taget munden lidt for fuld. Han påpeger samtidig, at det tidligere er lykkedes den amerikanske centralbank at lave en blød landing for økonomien – og at det har givet mulighed for at lempe pengepolitikken. Det er derfor ikke helt umuligt: 

»Men der har man stort set ikke lavet mere end de tre rentenedsættelser, som Federal Reserve selv signalerer,« siger chefstrategen og tilføjer: 

»Så hvis økonomien holder sig oven vande, så er det et scenario, jeg har svært ved at se udspille sig – også fordi der er begyndt at være nogle inflationsindikatorer, som er begyndt at pege den forkerte vej.« 

Tager man til Aabenraa og spørger i Sydbank, er holdningen den samme.

»Vi synes også at investorerne har taget munden lidt for fuld, i forhold til, hvad vi kan forvente af rentenedsættelser. Vi mener ikke, at der er lagt op til et år, hvor man kan forvente guldrandede afkast,« siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. 

Han mener også at det er urealistisk, at inflationen »kommer behageligt ned under 2 pct. per automatik«. 

»Når man kigger på, hvad der bliver gennemført af lønstigninger, så er det svært at forestille sig,« siger Jacob Pedersen. 

»Hvis vi kommer til et sted, hvor man har brug for flere rentenedsættelser (end centralbankerne lægger op til, red.), så har man lov til at have en forventning om, at det er fordi, økonomien er faldet af hesten. Det tænker jeg ikke, er særlig godt for aktierne,« siger Jacob Pedersen. 

Mikael Milhøj er enig: 

»Hvis recessionen kommer, så vil du givetvis se den amerikanske centralbank sænke renten endnu mere, end hvad der er priset ind i markedet. Men det vil heller ikke være positivt, for så er vi i en recession, som plejer at være ret skidt for aktierne,« siger han. 

Selvom forventningerne er skruet en tand for højt op, mener Jacob Pedersen dog ikke, at der lurer et »tungt aktiekrak lige om hjørnet«. 

»Jeg tror bare, vi får en periode, hvor man kan skyde en hvid pil efter forventninger om et aktieafkast, der matcher de historiske gennemsnit. For prisfastsættelsen er dyr og indtjeningsforventningerne er for høje. Og forventningerne til hvor meget renten skal sænkes er også for høj,« konkluderer Jacob Pedersen. 

Han tror derfor, at investorerne skal være »selektive« i det kommende år. 

»Jeg tror mest på en defensiv eksponering på vej ind i 2024. Og så skal man sørge for at finde noget, der ikke har for meget gæld og noget, som har en vis indtjeningsstyrke og måske er i nogle industrier, hvor der er lidt vækst,« siger han.  

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.