Onsdagsgrafen:
Højere renter drevet af stærkere vækst... Indtil i går

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

Lidt tanker efter aftenens rentebeslutning i USA

▪ Den amerikanske centralbank fastholdt rentemålsætningen uændret på 5,25-5,50%. Det var helt som ventet, men vi skal faktisk ikke langt tilbage, før investorerne fuldt indprisede en rentenedsættelse på det her møde! Forventninger er en flygtig størrelse.

▪ Markedsrenter faldt, og aktier steg, fordi den amerikanske centralbank fortsat signalerer tre rentenedsættelser i år. Der var ellers spekulationer om, at det kunne blive nedjusteret til to. Det undlod man, selvom de individuelle rentefremskrivning er blevet revideret lidt op.

▪ Det er bemærkelsesværdigt, at man fastholdt rentesignalet uændret, givet vækstnøgletallene har været stærkere end ventet, og det underliggende inflationspres fortsat er for højt ift. 2%-målsætningen. Det lader til, at komitémedlemmerne tripper for at komme i gang med at træde mindre hårdt på bremsen!

▪ Rentevejledningen (“forward guidance”) er mindre stærkt, end dengang man signalerede lave renter i lang tid, og derfor skal man også passe på med at lægge for meget vægt på den. Om der kommer en rentenedsættelse på den her side af sommerferien afhænger af, hvordan de økonomiske nøgletal ser ud. Investorerne indpriser i øjeblikket godt 80% sandsynlighed for en rentenedsættelse senest på juni mødet.

▪ Aktiemarkedet kan godt holde sig oppe, selv hvis den amerikanske centralbank befinder sig i en situation, hvor man ikke kan komme til at lempe pengepolitikken pga. en stærk økonomi. Det er straks værre, hvis inflationsfrygten vender tilbage, men 3-4% inflation er ikke så slemt som 7-10% som i 2022.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.