"Chefstrateg ser ingen nye rentesignaler fra Jerome Powell"

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Oprindeligt bragt i Finanswatch 6. marts 2024: https://finanswatch.dk/article16911309.ece

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

Der er ingen store overraskelser i eftermiddagens tale fra Jerome Powell, der er chef i den amerikanske centralbank.

Det viser det offentliggjorte talepapir forud for eftermiddagens høring i Repræsentanternes Hus, hvor Powell skal svare på spørgsmål fra de amerikanske politikere.

Investorerne forholder sig da også i ro, da Powell fortsat indikerer at centralbanken vil lempe renten på et tidspunkt.

”Powell indikerer stadig, at det nok vil være passende at lempe pengepolitikken ”på et eller andet tidspunkt i løbet af året”, men at den amerikanske centralbank har brug for bekræftelse på, at inflationspresset er aftaget tilstrækkeligt, før man træder mindre hårdt på bremsen,” skriver Mikael Olai Milhøj, der er chefstrateg hos Sterna Capital Partners.

Investorerne har da også efterhånden mistet troen på hurtige rentenedsættelser i år. Den amerikanske økonomi er fortsat stærk, og den underliggende inflation har vist sig mere genstridig end først antaget.

Markedet venter i gennemsnit 3,5 rentenedsættelser på 25 basispoint hver.

”Amerikansk økonomi er stærk med stigende optimisme og reallønsfremgang, og da det underliggende inflationspres fortsat er for højt, så forventer jeg færre end tre rentenedsættelser i år,” skriver Mikael Olai Milhøj.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.