Vores ydelser

Alle er forskellige – Sterna Capital Partners laver kapitalforvaltning, som former sig om den enkelte.

Investeringsfilosofien er funderet i klassiske dyder, som sikrer en stabil afkastudvikling over tid, men samtidig giver mulighed for at udnytte de muligheder, der opstår undervejs.

Sterna Capital Partners er en langsigtet investeringspartner, som via en aktiv tilgang søger at forbedre afkast og risiko ved løbende at tilpasse kundens portefølje til de givne og fremtidige markedsforhold.

 

Vores Kerneydelser

Individuel investeringsstrategi
Dynamisk og løbende justering af den likvide portefølje for at sikre den optimale afkast/risikoprofil. Gennemlysning af den samlede portefølje både på aktiv- og passivsiden.

 Ad-hoc sparring & problemløsning Due diligence på eksterne investeringsmuligheder, samt løbende bistand til eksisterende investeringer. Sparring og hjælp til problemløsning. Vi stiller vores fulde team og netværk til rådighed.

Inklusion af næste generation Sterna Capital Partners bidrager med hjælp til inddragelse og uddannelse af næste generation. Undervisningsforløb af eksempelvis næste generation i familien eller direktion/bestyrelse.

Aktiv gældsstyring & realkreditovervågning
Det danske realkreditmarked muliggør aktiv gældspleje. Hvis relevant inddrages passiver i porteføljekonstruktionen