Finanstilsynet​

Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S fik den 10. februar 2023 Finanstilsynets tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed.

Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S er underlagt Finanstilsynets tilsyn og kontrol med fondsmæglervirksomhed (jf. § 14, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467)

Finanstilsynet fører tilsyn med, at lov om finansiel virksomhed overholdes og udarbejder redegørelser efter inspektion i de enkelte virksomheder. Finanstilsynet bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler samt formidler viden om den finansielle sektor.